Historie budovy

Historie stavby sahá do počátku minulého století, kdy ji dal postavit továrník Josef Bumbala. Tento továrník už nechal po roce 1860 postavit v Dolní ulici dům č. 9 a v roce 1885 textilní továrnu na vodní a parní pohon.

Zadáním pro stavitele byla výstavba zahradního domku, který by stál hned v sousedství továrny. V minulosti byl takto označován menší domek, který často plnil funkci deputátního bydlení.                      To znamená, že v něm bydlel zaměstnanec, s největší pravděpodobností správce továrny.

Textilní továrnu její majitel později odkázal sestrám. Po roce 1948 převzal budovy stát a zhruba v šedesátých letech tam umístil sídlo ředitelství Restaurací a jídelen Nový Jičín, které tam fungovalo až do počátku devadesátých let minulého století. Po restituci pak areál odkoupilo město a budovu textilky nechalo odstranit. V současnosti slouží tato uvolněná plocha jako rozšíření autokempu.

Továrník Bumbala zanechal svou stopu i na Radhošti, kdy se svou ženou nechali v roce 1896 ulít zvon pro zvonici tamní kaple  sv. Cyrila a Metoděje. Na těle zvonu můžeme číst tento nápis:

Ke cti a chvále Boží, sv. apoštolů
Cyrilla a Methoda a sv. Josefa Cal.
věnovali manželé: Josef Cal. a Josefa
Bumbala, majitelé továrny ve Frenštátě
P/R.  L.P. 1896.

 

Zatímco opuštěné objekty kdysi velké a významné textilní továrny rodu Bumbalů ve Frenštátě byly už před několika lety srovnány se zemí, Bumbalův zvon na Radhošti jako zázrakem přečkal obě světové války a zní dosud.